NOAH - Shiny Navigation 2006

NOAH - Shiny Navigation 2006

Product Information

Pro Wrestling NOAH
Shiny Navigation 2006
9/9/06

1. MUSHI-KING TERRY vs. Atsushi AOKI
2. Akitoshi SAITO, Masao INOUE, & Kishin KAWABATA vs.
SCORPIO, Joe LEGEND, & Ace STEEL
3. Tamon HONDA & Tsuyoshi KIKUCHI vs. SUWA & Takuma SANO
4. Yoshinobu KANEMARU & Kentaro SHIGA vs. Muhammad YONE & Ippei OTA
5. KENTA & Katsuyori SHIBATA vs. Akira TAUE & Go SHIOZAKI
6. Mitsuharu MISAWA & Yoshinari OGAWA vs. Bison SMITH & Keith WALKER
7. Takeshi MORISHIMA & Takeshi RIKIOH vs. Yoshihiro TAKAYAMA & Takashi SUGIURA
8. GHC Heavyweight Championship: Jun AKIYAMA vs. Naomichi MARUFUJI

*All matches are full length and uncut with english commentary.

Wtih optional English Commentry

Region 0, Plays anywhere in the world

Price: £15.00

In Stock

Shop by Category

Mailing List