NOAH - Great Voyage 2006

NOAH - Great Voyage 2006

Product Information

Pro Wrestling NOAH
Great Voyage 2006
12/10/06

1. Kentaro SHIGA, Kishin KAWABATA & Mitsuo MOMOTA vs.
Tamon HONDA, Junji IZUMIDA & Tsuyoshi KIKUCHI
2. Yoshinari OGAWA & Ricky MARVIN vs. Masao INOUE & Daisuke IKEDA
3. Takeshi MORISHIMA vs. Go SHIOZAKI
4. Jun AKIYAMA & Makoto HASHI vs. Akitoshi SAITO & Shuhei TANIGUCHI
5. Akira TAUE, Mushi-King TERRY, Taiji ISHIMORI & Atsushi AOKI vs. SUWA, TARU, Shuji KONDO & "Brother" YASSHI
6. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Match: Takashi SUGIURA & Yoshinobu KANEMARU vs. NOSAWA RONGAI & MAZADA
7. Muhammad YONE, Takeshi RIKIOH & KENTA vs. Yoshihiro TAKAYAMA, Minoru SUZUKI & Takuma SANO
8. GHC Heavyweight Title Match: Naomichi MARUFUJI vs. Mitsuharu MISAWA
*Plus Bonus Footage: KENTA vs. Bryan DANIELSON from 12/2 Yokohama!

Wtih optional English Commentry

Region 0, Plays anywhere in the world

Price: £15.00

In Stock

Shop by Category

Mailing List